Privacy Policy

Privacy beleid De Woningwachter
Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als
onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u
weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze
gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt
u precies hoe wij werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van De Woningwachter. U dient
zich ervan bewust te zijn dat De Woningwachter niet verantwoordelijk is voor het
privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website
geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
De Woningwachter behandeld uw persoonlijke gegevens conform
de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze geïmplementeerd zal
worden in de Nederlandse wet (de Relevante Wetgeving)

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit
te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers
van De Woningwachter of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Met het
begrip persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon
geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante
Wetgeving
Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van onze diensten heeft De Woningwachter de volgende
gegevens van de klant nodig:
– Naam
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– Lidmaatschapsnummer DE Woningwachter
– Eventueel lidmaatschap nummer partners (bv. ANBO, Careyn)
– betaalgegevens

Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze
partijen een bewerkingsovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens
omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de
instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens
bijvoorbeeld doorgeven aan een van onze partners die zorgen voor de uitvoering van
de opdracht die u bij ons geplaatst heeft. Zij zullen zorg dragen voor de opslag en
beveiliging van de gegevens en uitvoering van onderdelen van onze service. Deze
partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken
en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen
beveiligde servers van De Woningwachter of die van een derde partij. Wij zullen deze
gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij
beschikken.

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben
voor de doelen die wij eerder omschreven. Uw gegevens blijven bewaard zolang u
klant (abonnee) bent bij De Woningwachter, omdat we zonder die gegevens de
diensten niet kunnen leveren. Als u geen klant (abonnee) meer bent zullen uw
gegevens worden verwijderd. Ook zullen we inactieve klanten na 5 jaar verwijderen.

Links
Op onze website staan links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor
de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om
altijd het privacy beleid van de betreffende website te lezen.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze
klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer
worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe de gebruikers de site
gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de
website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van De
Woningwachter of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te
houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te
stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en
internetgebruik.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt
uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven
wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en “services”, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn
uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw
toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie
intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van
uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op
deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden
tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig
deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen
van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of
om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
De Woningwachter bied nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van
aanbiedingen, tips, acties en ander nieuws. Als u uw gegevens aan wilt passen of
uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie
daarvoor onderstaande contactgegevens.

Beveiliging
De Woningwachter doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen
tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke
gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens
te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door de volgende maatregelen:
– beveiligingen computers
– beveiligingen netwerken
– beveiligingen servers
– gegevens worden alleen gedeeld met de daarvoor geautoriseerde werknemers
– Alle werknemers van De Woningwachter hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Uw rechten
– De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de
volgende rechten:
– U mag ons vragen om inzage in uw gegevens
– U mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens. In
geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen
wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst
– U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie op
uw verzoek ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet hoeft te doen.
– U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
– U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat
wij uw gegevens onrechtmatig verwerking.
– U mag uw toestemming om u gegevens te verwerken altijd weer intrekken.
Vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt mogen wij dan geen gegevens meer van u verwerken.

Geheimhouding
Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder
vertrouwelijk informatie begrijpen wij alle informatie waarvan u hebt aangegeven dat
deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Zoals
eerder gemeld hebben alle werknemers van De Woningwachter een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft
over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

De Woningwachter
Ohmstraat 40 – 3335 LT Zwijndrecht
0800-1025
info@dewoningwachter.nl