Klachtenregeling

Tevredenheid van onze klanten staat bij De Woningwachter voorop. Daarom doen wij onze uiterste best het ontstaan van klachten te voorkomen. Desondanks kan er op enig moment iets mis gaan. Heeft u een klacht of bent u ontevreden over onze dienstverlening, laat het ons dan weten. Wij nemen elke klacht serieus en zullen hem als zodanig behandelen. De Woningwachter beschouwd elke klacht als een uitgelezen kans om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Behandeling van de klacht

De ontvanger van de klacht zal proberen de klacht direct op te lossen. Is dit niet mogelijk dan stelt de medewerker vast op welk team of welke medewerker de klacht betrekking heeft. De ontvanger stuurt de klacht door naar het management en informeert de klant.

Doel van de klachtenregeling

Het doel van onze klachtenregeling is:

  • Klachten naar ieders tevredenheid op te lossen
  • Het leren van klachten en zo nodig wijzigingen aan te brengen in ons interne beheersingssysteem.

Klacht indienen

Wij verzoeken u de klacht telefonisch in te dienen via 0800-1025 of per e-mail info@dewoningwachter.nl
Wij vragen, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

  • Naam, (bedrijfsnaam), adres, (mobiel) telefoonnummer en/of e-mailadres
  • Een duidelijke omschrijving van de klacht
  • De naam van de partner en of medewerker tegen wie de klacht is gericht
  • De reden waarom de klacht is ingediend
  • De ondernomen acties om te komen tot een oplossing
  • Omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht
     

Ervaringen van anderen