Disclaimer

Disclaimer voor De Woningwachter 
De Woningwachter verleent u hierbij toegang tot dewoningwachter.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
De Woningwachter behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De Woningwachter spant zich in om de inhoud van dewoningwachter.nl zo vaak
mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op dewoningwachter.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm
van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen
zonder voorafgaande mededeling van De Woningwachter.
In het bijzonder zijn alle prijzen op dewoningwachter.nl onder voorbehoud van type- en
programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op dewoningwachter.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden
kan De Woningwachter nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De
Woningwachter Nederland Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen
is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Woningwachter Nederland,
behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals
citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.